Bezpłatny parking

Dla klientów zmotoryzowanych przygotowaliśmy 1 390 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.

Kącik dla dzieci

Pokój dla Rodziców z dziećmi

Bezpłatne Wi Fi

Szatnia

Strefy wypoczynku z punktami doładowania urządzeń

Standy interaktywne z planem CH

Bezpłatny parking

Dla klientów zmotoryzowanych przygotowaliśmy 1 390 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.

Kącik dla dzieci

Bezpłatne Wi Fi

Strefy wypoczynku z punktami doładowania urządzeń

Pokój dla Rodziców z dziećmi

Szatnia

Standy interaktywne z planem CH

facebook ikonka
instagram ikonka