Brygadzista Magazynu

Dołącz do naszego zespołu jako Brygadzista Magazynu

Zakres obowiązków:
Zarządzanie bieżąca praca podległych pracowników na magazynie , wyznaczanie bieżących celów i kontrola ich realizacji
Nadzór i współudział w przyjmowaniu i wydawaniu towarów zgodnie z procedurami oraz dokumentami pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodnie z lokalizacją.
Zapewnienie właściwego magazynowania towaru gwarantującego zachowanie jakości;
Przestrzeganie wewnętrznych procedur;
Kompletowanie towaru po przyjęciu lub przed wydaniem.

Oczekiwania:
Doświadczenie zawodowe na stanowisku Brygadzisty, Lidera lub Kierownika Zmiany mile widziane.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników
Wysokiego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania zespołem
Gotowość do bezpośredniego zaangażowania się w pracę magazynu;
Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji magazynowej;
Czynne uprawnienia UDT na wózki widłowe;
Umiejętność obsługi komputera;
Elastyczność/dyspozycyjność

CV należy składać mailowo na adres kierownik.wlb@agatameble.pl lub osobiście w kasach Salonu Agata.

Proszę Kandydatów o zamieszczenie w składanych przez nich aplikacjach oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 27 danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Niezależnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ashton sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane będą przetwarzane aż do momentu ustania celu lub wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia Danych Osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony także aby wnieść skargę do właściwego organu w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednocześnie wskazujemy, że funkcję Inspektora Ochrony danych pełni Jacek Grabowski, , z którym skontaktować można się poprzez adres e-mail: iod.ashton@keenproperty.com

Aplikuj
facebook ikonka
instagram ikonka