Dekorator Sklepowy

Salon meblowy AGATA poszukuje pracownika na stanowisko: Dekorator Sklepowy

Miejsce pracy: Wałbrzych -Salon Agata

Etat: na zastępstwo na 1/2  z możliwością dopracowania do 3/4 etatu

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:

  • Dbanie i przygotowanie ekspozycji towarów w sklepie zgodnie ze standardami ;
  • Nadzór nad poprawną ekspozycją towarów;
  • Współpraca z Dekoratorem Regionalnym oraz Kierownikiem Sprzedaży

Od kandydatów oczekujemy:

  • Zainteresowania aranżacją wnętrz oraz znajomością bieżących trendów;
  • Zdolności manualnych oraz prezentacji towaru w sklepie;
  • Wyobraźni przestrzennej;
  • Kreatywności w działaniu;
  • Dobrej organizacji pracy;
  • Otwartości na zmiany;
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

CV należy składać mailowo lub osobiście w kasach Salonu Agata.

Proszę Kandydatów o zamieszczenie w składanych przez siebie aplikacjach oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Niezależnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ashton sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji."

„Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane będą przetwarzane aż do momentu ustania celu lub wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia Danych Osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony także aby wnieść skargę do właściwego organu w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednocześnie wskazujemy, że funkcję Inspektora Ochrony danych pełni Małgorzata Jankowska , z którą skontaktować można się poprzez adres e-mail: iod.ashton@keenproperty.com

facebook ikonka
instagram ikonka