Kasjer

Salon Agata Meble poszukuje Pracownika na stanowisko: Kasjer

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało:

Zapewnienie wysokiego poziomu standardu obsługi Klienta;

Obsługa Klienta w dziale kas zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami kasowymi.

Od kandydatów oczekujemy:

Bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych;

Umiejętności pracy z dokumentami;

Zdolności organizacji pracy własnej;

Samodzielności, dokładności;

Umiejętności obsługi komputera;

Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale kas.

CV należy składać mailowo na adres kierownik.wlb@agatameble.pl lub osobiście w kasach Salonu Agata.

Proszę Kandydatów o zamieszczenie w składanych przez nich aplikacjach oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 27 danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Niezależnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ashton sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane będą przetwarzane aż do momentu ustania celu lub wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia Danych Osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony także aby wnieść skargę do właściwego organu w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednocześnie wskazujemy, że funkcję Inspektora Ochrony danych pełni Jacek Grabowski, z którym skontaktować można się poprzez adres e-mail: iod.ashton@keenproperty.com

Aplikuj
facebook ikonka
instagram ikonka