Specjalista ds. Reklamacji

Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Reklamacji

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

  • Zapewnienie wysokiego poziomu standardu obsługi Klienta;
  • Nadzór nad reklamacjami (przyjmowanie, analiza);
  • Wprowadzanie reklamacji do systemu oraz zgłaszania ich do producenta;
  • Przygotowywanie odpowiedzi na reklamację i dostarczenie ich w ustawowym terminie klientowi.

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • Znajomości problematyki gwarancji i rękojmi;
  • Umiejętności obsługi komputera;
  • Bardzo dobrych umiejętności komunikacyjne;
  • Samodzielności i dokładności;
  • Wysokiej kultury osobistej.

 

Oferujemy :

    Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia

    Pracę na cały etat

    Pakiet socjalny

    Pracę w młodym i dynamicznym zespole.

    CV należy składać mailowo lub osobiście w kasach

    Salonu Agata w Wałbrzychu.

 

CV należy składać mailowo kierownik.wlb@agatameble.pl  lub osobiście w kasach Salonu Agata.

Proszę Kandydatów o zamieszczenie w składanych przez siebie aplikacjach oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18 danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Niezależnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ashton sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji."

„Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ashton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane będą przetwarzane aż do momentu ustania celu lub wycofania zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia Danych Osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony także aby wnieść skargę do właściwego organu w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednocześnie wskazujemy, że funkcję Inspektora Ochrony danych pełni Małgorzata Jankowska , z którą skontaktować można się poprzez adres e-mail: iod.ashton@keenproperty.com

 

facebook ikonka
instagram ikonka