Galeria Victoria z certyfikatem BREEAM In-Use

Zarządzana przez Keen Property Management Sp. z o.o. Galeria Victoria w Wałbrzychu odnotowała kolejny sukces w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ekologii. Centrum Handlowe otrzymało prestiżowy certyfikat BREEAM In-Use, uzyskując bardzo wysokie oceny w zakresie „Asset Performance” i „Management Performance”. W ramach certyfikatu oceniane były zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem.

Certyfikat BREEAM In-Use to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla obiektów handlowych, które promują zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania. Otrzymanie tego certyfikatu jest wynikiem zgodności CH Galeria Victoria z najwyższymi standardami ekologicznymi i energetycznymi.

"Otrzymanie certyfikatu BREEAM In-Use jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszych działań na rzecz ekologii i efektywności energetycznej. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania w dbanie o środowisko naturalne i prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju." - powiedział Grzegorz Samczuk, dyrektor CH Galeria Victoria.

Proces uzyskania certyfikatu wymagał przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji obiektu pod względem zarówno wydajności budynku, jak i sposobu jego zarządzania. W przypadku CH Galeria Victoria, oceniono m.in. efektywne wykorzystanie zasobów, optymalizację zużycia energii i wody, zarządzanie i recycling odpadów, emisję dwutlenku węgla, a także zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych. Certyfikat BREEAM In-Use potwierdza zaangażowanie CH Galeria Victoria w podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz dążenie do ciągłego doskonalenia w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest to również dowód na wysoką jakość zarządzania obiektem, która przekłada się na korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla klientów korzystających z usług galerii.

CH Galeria Victoria kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie ekologicznych rozwiązań i dążenie do osiągnięcia jeszcze wyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Otrzymanie certyfikatu BREEAM In-Use stanowi kolejny krok w realizacji tych celów.

facebook ikonka
instagram ikonka