Czego dotyczy?

Niniejsza polityka prywatności i cookies ("Polityka") określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy w tym, gdy korzystasz z naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.galeriavictoria.pl, wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego je wykorzystujemy, kiedy i w jakim celu będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami oraz wyjaśnia prawa i możliwości, które masz, a które dotyczą Twoich danych osobowych. Jednocześnie Polityka ta określa jak i w jakim celu wykorzystujemy tzw. „cookies” czyli niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu a nie zawsze spełniające definicję danych osobowych.

Polityka reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych przez Guava sp. z o.o. w związku z prowadzeniem Galerii Victoria, ul. 1 Maja 64, 58-300 Wałbrzych (,,Galeria’’,,GV’’).

Nasza strona internetowa i aplikacja mobilna mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które posiadają swoje własne polityki prywatności (np. Facebook, Instagram). Za działania tych podmiotów nie odpowiadamy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają RODO.

My

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Guava sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000278274, NIP: 5252389537 („Administrator”, „my”).

Co przetwarzamy?

Jakie dane przetwarzamy?

Gdy korzystasz z naszej strony i dostępnych na niej funkcjonalności, możesz przekazać nam:

 1. dane identyfikujące Ciebie, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adresy e-mail, numer telefonu, datę urodzenia;
 2. informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszej strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnej oraz informacje o kliknięciu w którąś z naszych reklam (w tym reklam zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów, z którymi współpracujemy);
 3. informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz przeglądając naszą stronę internetową lub korzystając z aplikacji mobilnej (marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się).

Gdy kontaktujesz się z nami (np. telefonicznie, osobiście np. przez punkt informacyjny) lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, akcjach marketingowych, ankietach lub korzystasz z naszych profili w mediach społecznościowych tj. Facebook czy Instagram, możemy zbierać:

 1. dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami (przykładowo imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail),w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 2. Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
 3. Preferencje marketingowe
 4. Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
 5. Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
 6. szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie;
 7. Twoje uwagi, opinie, komentarze pozostawiane przez Ciebie na naszych profilach w mediach społecznościowych, w ankietach czy konkursach.
 8. Twój wizerunek (zdjęcia, nagrania video),jeżeli jest to przewidziane w regulaminie danego konkursu lub akcji marketingowej i uzyskamy od Ciebie zgodę, która na podstawie przepisów prawa okaże się wymagana w tym zakresie.

Gdy jesteś naszym najemcą, kontrahentem, przedstawicielem lub pracownikiem najemców, kontrahentów, pracownikiem podwykonawców najemców lub kontrahentów możesz przekazać nam dane osobowe w tym: imię, nazwisko, telefon, adres email, dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.

Gdy odwiedzasz Galerię pozostawiasz nam swoją daną osobową w postaci wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV.

Cel i podstawa

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

 • W celu zawarcia i realizacji umowy, świadczenia Ci usług i obsługi naszej współpracy.. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest niezbędność dla wykonania umowy. Nie będziemy w stanie świadczyć Ci usług, jeśli nie podasz nam tych informacji. Jednocześnie po zakończeniu umowy czy zawieszeniu świadczenia Ci usług prawnie uzasadniony interes będzie naszą podstawą dla innych operacji przetwarzania danych, które mogą mieć wówczas miejsce, takich jak zebranie opinii na temat naszej współpracy czy dochodzenie roszczeń.
 • W celu zarządzania i usprawniania działania naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Do tego używamy plików cookies (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszej stronie i w aplikacji. Dzięki nim możemy zlecać prowadzenie badań i analiz lub prowadzić je wewnętrznie a w rezultacie ulepszać naszą stronę i aplikacje (w tym w zakresie ich bezpieczeństwa) oraz zwiększać Twoją wygodę w trakcie korzystania z nich. Robimy to bazując na prawnie uzasadnionym interesie. Niezależnie pozyskujemy Twoją zgodę na zainstalowanie Ci cookies czego wymaga od nas ustawa Prawo Telekomunikacyjne. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Cookies”.
 • Personalizowanie naszej komunikacji z Tobą i reklam. Będziemy chcieli zwrócić się do Ciebie w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Twoje dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały .Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez nas tylko za Twoją wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Cię o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Twoje prawa oraz zapewnić, że techniki te nie będą miały prawnego ani znacznego wpływu na Ciebie

Jeśli nie wyrazisz zgody na stosowane profilowanie Twoich danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Twoje Prawa’’

 • Komunikacji, w tym marketingowej typu newsletter czy informacje o promocjach. Kontaktujemy się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną lub odpowiadając na Twoje posty w mediach społecznościowych niekoniecznie w celu obsługi naszej współpracy ale także w celach promocyjnych, informacyjnych czy marketingowych. Bazujemy wówczas na Twojej zgodzie.

W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Galerii w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV,
 • przeprowadzanie badań statystycznych i analiz;
 • rozwój i ulepszanie usług Administratora,
 • kontaktowanie się oraz interakcja z Tobą (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie),
 • zarządzanie promocjami i konkursami, w których bierzesz udział,
 • dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje,
 • wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.

Udostępnianie

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Następującym podmiotom, które pomagają nam w świadczeniu CiI usługi dlatego działają one w naszym imieniu (jako przetwarzające dane) podczas korzystania z Twoich danych osobowych::

Zarządca GV, dostawcy usług technicznych, serwisowych, organizacyjnych, ochroniarskich, marketingowych, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług zarządzania naszą stroną internetową czy profilami w mediach społecznościowych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych dla cookies firmy kurierskie i pocztowe,

Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich, aby dane były bezpiecznie przechowywane, zaś tym firmom nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych.

Możemy także udostępniać dane osobowe innym podmiotom w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom).

Czas przechowywania

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Cookies

Pliki cookies i podobne technologie

Cookies to pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu.

Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania strony i aplikacji, tak abyśmy mogli uczynić ją jeszcze bardziej intuicyjną, pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony i aplikacji, umożliwiają dostarczanie Ci reklamy internetowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom na naszych Stronach Internetowych, stronach internetowych innych podmiotów i przy użyciu mediów społecznościowych. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu są często umieszczane na naszych Stronach Internetowych przez naszych partnerów. Jednocześnie cookies mogą powiedzieć nam, czy widziałeś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została Tobie wyświetlona.

Twoje możliwości wyboru, jeśli chodzi o Cookies

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej strony. Na przykład, możesz nie być w stanie korzystać z tych usług, które wymagają zalogowania się.

Możesz również zarządzać plikami cookies związanymi z reklamami, odznaczając poszczególnych odwiedzając witrynę YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/pl/). Tam, gdzie wyświetlamy spersonalizowane reklamy na stronach internetowych innych organizacji, zwykle będzie wyświetlana ikona AdChoices. Klikając w tę ikonę otrzymasz szczegółowe wskazówki dotyczące kontroli preferencji dla reklam internetowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie YourAdChoices (http://youradchoices.com/).

Aplikacje Mobilne

Pliki cookies działają na Aplikacjach Mobilnych w różny sposób, ponieważ są zakodowane w samej aplikacji i będą używać unikalnego identyfikatora utworzonego przez urządzenie mobilne dla celów działalności reklamowej. Ten identyfikator reklamowy możesz wyłączyć lub zresetować za pomocą ustawień prywatności urządzenia mobilnego.

TWOJE PRAWA

Jakie prawa Ci przysługują?

W celu wykonywania poniższych praw prosimy o złożenie stosownego żądania pod adresem email: iod.guava@keenproperty.com

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Prawo do żądania poprawienia informacji o Tobie

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Sprzeciw - rozpatrzymy Twój sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli po wyważeniu, Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie lub je usuniemy.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy

 • skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali.

Prawo do żądania usunięcia danych

Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy

 • nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane;
 • skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);
 • wycofałaś/-eś swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych podstaw, aby z nich korzystać);
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo polegające na dostarczeniu Ci Twoich danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej. Mając je, możesz przenieść je do innego administratora.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Liczymy na to, że wspólnie rozwiążemy każdy Twój problem, niemniej masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych dotyczącej tego jak wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych (PUODO),ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Inne

Automatyczne podejmowanie decyzji

Zebrane od Ciebie dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Nie przekazujemy Twoich danych poza UE.

facebook ikonka
instagram ikonka